Metāla DPF

Metal DPF

Pasīvā reģenerācija: DPF nesējs ir pārklāts ar dārgmetālu katalizatora slāni.Piemērotos temperatūras apstākļos DOC vienības ražotais NO2 ķīmiski reaģē ar C DPF, un reakcijas ķīmiskais vienādojums ir šāds.

C+2NO2=CO2+2NĒ
C+O2=CO2

Galvenie ķīmisko reakciju vienādojumi CO un HC atdalīšanai DOC vienībā

4HC+5O2=2H2O+4CO
SQF+O2=H2O+CO
2CO+ O2=2CO2
2NO+O2=2NĒ2
C+O2=CO2

Metal DPF a