Gāzes turbīnu pielietojumi

Galvenie grvnes gāzes turbīnu izplūdes gāzu apstrādes virzieni ir: poligona gāzes spēkstacija, sadales enerģijas spēkstacija, bioloģisko jēlnaftu ražotne, ķīmiskā rūpnīca un citas darba jomas.

Atkritumu gāzu standarta attīrīšanas saturs ietver: CO, PM, NOx, HC un citas sastāvdaļas

Grvnes oksidcijas katalizators, ko lieto uz gzes turbnas, ir mērķtiecīgs izstrādes produkts, kas var nodrošināt individuālu apstrādes shēmu sarežģītiem pielietojuma scenārijiem.

Mūsu sistēmas dizains ne tikai atbilst vietējām vides aizsardzības prasībām, bet arī nodrošina klientiem ekonomiskākus un drošākus risinājumus.

gas1