DeNOx sistēmas – selektīvā katalītiskā reducēšana (SCR)

Tehnoloģija spēkstacijām, enerģijas ražošanas iekārtām un rūpniecības iekārtām

Grvnes SCR DeNOx sistēma Papildus izmantošanai spēkstacijās (augsta putekļu konfigurācija), mēs esam veiksmīgi izmantojuši arī selektīvās katalītiskās reducēšanas (SCR) tehnoloģiju atkritumu sadedzināšanai un citiem rūpnieciskiem procesiem.

2.1-Power-Generation

DeNOx sistēmas, selektīvā katalītiskā reducēšana (SCR)