Gāzes turbīna

Iekšdedzes dzinēji izdala lielu daudzumu slāpekļa oksīdu.Selektīvās katalītiskās reducēšanas (SCR) tehnoloģija ir visspēcīgākais no visiem slāpekļa oksīdu samazināšanas pasākumiem un var samazināt emisijas līdz ļoti zemam līmenim.Šim nolūkam izplūdes līnijā pēc turbokompresora tiek ievadīts papildu šķidrums (AdBlue), kas ceļā uz katalizatoru iztvaiko.Tur AdBlue pārvērš katalizatora slāpekļa oksīdus par slāpekli un ūdeni, gan dabīgiem, gan pilnīgi netoksiskiem komponentiem.Izmērītais AdBlue daudzums un tā sadalījums pa katalizatoru diezgan izšķiroši nosaka sistēmas efektivitāti.

GRVNES piedāvā dažādus risinājumus, kas optimizēti konkrētajam lietojumam.Kā visas izplūdes sistēmas ražotājs un piegādātājs klienti gūst labumu no rezultāta, kas ņem vērā emisijas kopumā un piedāvā īpaši pielāgotu risinājumu, kas ir optimāli pielāgots prasībām.

2.3 Gas turbine