Enerģētikas infrastruktūra

Grvnes atbalsta kritiskās lietojumprogrammas enerģētikas infrastruktūras tirgū, tostarp:

1. Krāsns

2. Boileris

3. Kuģa dzinējs

4. Lauku vākšana

Grvnes pielāgotās enerģētikas infrastruktūras sistēmas ir izstrādātas tā, lai tās darbotos ļoti prasīgās vidēs, tostarp:

• NOx līdz 99% ar SCR.

• CO līdz 98% .

• Bīstamie gaisa piesārņotāji (HAP) līdz 99%.

• Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) līdz 85%.

energy_9
energy_8
energy_7